Site van het dekenaat Venray

Het is vandaag dinsdag, 9 maart 2021

Goede nacht gewenst en voor straks welterusten

De dekenale kerk “Parochie St. Petrus’Banden”
is gevestigd in de gemeente VenraySpeciale aandacht voor de Vastenaktie 2021
U kunt uw donatie overmaken op bankgiro NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie, met vermelding “project Ewoi”.

“U kunt ook het bijgevoegde betaalvignet gebruiken. Dan wordt uw gift rechtstreeks overgemaakt aan het Ewoi-project.”