SamenKerk avonden in de Paterskerk

Voor het vijfde seizoen bieden we belangstellenden een serie vormingsavonden aan. Doel van de avonden is: leren over ons geloof, onze gedachten hierover delen en elkaar gezellig ontmoeten.
U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur in het parochiezaaltje aan de Leunseweg 5 in Venray. De avonden beginnen om 19.30 uur. Het thema duurt uiterlijk 21:30. Daarna kan er nog gezellig gepraat worden onder het genot van een drankje en iets hartigs. Een kleine vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld als tegemoetkoming in de kosten. Bij vragen kunt u contact opnemen met Arthur Gerritzen (06-46656753).
Dinsdag 21 januari 2020 – Christelijke muziek die je raakt
Arthur Gerritzen zal deze avond met u samen ingaan op de waarde van kerkelijke muziek, die onze ziel en ons leven verrijkt. U bent van harte welkom om uw geliefde muziekstuk mee te nemen en ons te vertellen wat u er zo in raakt. Natuurlijk worden de meegebrachte muziekstukken beluisterd.
Dinsdag 18 februari 2020 – De geschiedenis van de Venrayse kloosters
De schaapscompagnieën, Godfried Hensenius, de Petrus’ Bandenkerk; het zijn voorbeelden van ons rijke Venrays verleden. Ook de kloosters vierden vroeger hoogtij, zoals de Urselinnen en Franciscanen. Deze avond komt onze gast Jan Min spreken over de geschiedenis van de Venrayse kloosters.
Dinsdag 17 maart 2020 – dvd Catholica
Pastoor Miedema nodigt u uit om deze avond aan de hand van dvd-serie Catholica een
kerkelijk onderwerp naar keuze te bespreken. De serie bespreekt op mooie en actuele wijze de leer van de katholieke kerk. Welk onderwerp aan de orde komt wordt die avond samen gekozen. Laat u verrassen.
Dinsdag 31 maart 2019 – De spiritualiteit van de goede week
De Goede Week, het liturgisch hoogtepunt van de Kerk, waarin we plechtig het lijden en sterven van Jezus Christus gedenken én vieren. Deken Smeets nodigt u van harte uit om u deze avond te komen verdiepen in de rijke liturgische betekenissen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
Dinsdag 19 mei 2020 – De rol van de Nederlandse Kerk in de Tweede
Wereldoorlog

In de mei-bevrijdingsmaand hebben we pastoor Hamans, docent kerkgeschiedenis aan het seminarie, uitgenodigd om te komen spreken over de rol van de Kerk in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij zal hij onder andere ingaan op het optreden van de bisschoppen, het verzet en de katholieke joden die met Edith Stein werden vermoord.
Dinsdag 16 juni 2020 – Tuinfeest
Op deze laatste avond sluiten wij traditioneel af met een tuinfeest. Wees welkom en sluit met ons samen op feestelijke wijze het seizoen af onder het genot van een hapje en een drankje. In de tegemoetkoming van de kosten voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage.

Printversie Samenkerk avonden in 2020

Bisschop Smeets groot-prior Ridderorde Heilig Graf

Tijdens haar landelijke bijeenkomst op zaterdag 30 november in Vught verwelkomde de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem met blijdschap haar nieuwe grootprior, mgr. Harrie Smeets, sedert 2010 al lid van de Orde. Hij volgt mgr. Anton Hurkmans, emeritus-bisschop van ’s-Hertogenbosch, op, die van 2001 tot heden grootprior was.

Samen met de landscommandeur, Michael Brenninkmeijer, geeft mgr. Smeets als geestelijk leider leiding aan de Nederlandse afdeling van deze wereldwijde Orde, die onder leiding staat van de kardinaal-grootmeester en het grootmagistraat in Rome.

Mgr. Hurkmans installeerde mgr. Smeets als grootprior, nadat de landscommandeur het decreet van de kardinaal-grootmeester had voorgelezen en getoond.

De Ridderorde van het Heilig Graf heeft in Nederland 350 ridders en edelvrouwen als leden; wereldwijd zijn er 35.000 leden. De Ridderorde is een katholieke goede-doelenorganisatie, die zich inzet voor de medechristenen in het Heilig Land. Ze steunt daar religieuze, educatieve, medische en sociale projecten en bevordert de spiritualiteit en de broederschap van haar leden.

Bron Bisdom Roermond

Meerdaagse- en dag-bedevaart naar Beauraing, België

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen.

De bedevaart van 18 t/m 21 april 2020 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.

Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over Beauraing, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, gezellige ontspanningsavonden, bezoek Mariaal museum, show van MarieChristien, kruisweg, en Mariawake met handoplegging. Ook kunt u op eigen gelegenheid de kruisweg bekijken, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Het accueil waar we verblijven, naast de tuin der verschijningen, heeft kamers voor 1 of 2 personen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken voor de bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevallen/ziekte- en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het rode kruis te betalen. Vervoer met rolstoelbus is mogelijk. Reissom vanaf € 290,- p.p..

De dag-bedevaart op zondag 19 april 2020  heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk.

Programma: Hoogmis met zegening van de processiekaars 11.00 uur, DVD over Beauraing, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament 14.30 uur. Muzikale begeleiding: door Arlette van Hout en Dimphy van Boekel. U kunt desgewenst een diner bestellen. Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom ontdekken en het dorpje. Er wordt een gewone bus ingezet. Reissom € 40,- p.p.

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. “Dat men hier op bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing?

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria:
Mw Van de Elzen- Van Thiel, Leeuwerikstraat 9, 5451 VC Mill, 0485-451876
Of mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296

websiteshttp://nbcpromaria.weebly.com/ of
http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/
Opgave tot zes weken voor de bedevaart.

Kort verhaal van de verschijningen

Op 29 november 1932, omstreeks 18u, vraagt Meneer Voisin aan zijn kinderen Fernande (15 jaar) en Albert (11 jaar) om hun zus Gilberte (13 jaar) te gaan halen in het Pensionaat van de Zusters van de Christelijke Leer van Nancy. Onderweg nodigen de kinderen hun vriendinnen Andrée Degeimbre (14 jaar) en haar kleine zus Gilberte (9 jaar) uit om met hen mee te gaan. Wanneer Albert aan de voordeur van het pensionaat aangebeld heeft, draait hij zich om en bemerkt de Heilige Maagd die in de lucht wandelt, boven op de spoorwegbrug over de weg naar Rochefort. Zijn zus en hun vriendinnen geloven hem niet, maar als ze omkijken, zien ook zij de ” mooie dame”. Zuster Valéria komt de deur opendoen. De kinderen wijzen haar op de aanwezigheid van de Maagd. Geen geloof hechtend aan die “verzinsels”, gaat de non Gilberte halen in de studieruimte. Wanneer zij aan de voordeur komt, onwetend over wat er gebeurd is, ziet ook zij meteen de Heilige Maagd die in de lucht wandelt boven de brug. Verschrikt lopen de kinderen naar huis, afsprekend om de volgende dag op hetzelfde uur weer Gilberte te komen afhalen. De 30ste verschijnt de Heilige Maagd opnieuw boven de brug; hetzelfde op 1 december, maar ze verdwijnt om weer opnieuw op te duiken aan de hulststruik (rechts van het huidige podium), ze verdwijnt opnieuw; dan toont ze zich onder een tak van de meidoorn, vlak bij de ingangspoort van de tuin.

Het is daar dat Maria zich nog een dertigtal keren zal laten zien, tot 3 januari 1933. Ze is gekleed in een lang wit kleed, met plaatselijk lichte blauwe schijnen. Haar hoofd is bedekt door een lange witte sluier die over haar schouders valt. Vanuit haar hoofd vertrekken fijne lichtstralen die net een kroon vormen. Maria houdt gewoonlijk haar handen gevouwen en glimlacht. Vanaf 29 december bemerken de kinderen tussen de geopende armen een afscheidsteken, haar oplichtend hart, alsof het een hart van goud is. Vanwaar de naam Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing: de Maagd met het gouden hart. De tweede december, op de vraag van de kinderen “Wat wilt U van ons ?”, spreekt Maria voor de eerste maal : “Dat jullie braaf zijn”. Dan ’s avonds, bij een nieuwe verschijning: “Is het waar dat jullie steeds braaf zullen zijn?” Op 8 december vallen de kinderen in extase gedurende een kwartier.

“Ze was mooier dan ooit tevoren!” De 17de vraagt Maria “een kapel”. De 21ste, op de vraag:”Zeg ons wie U bent”, noemt Maria zichzelf: “Ik ben de Onbevlekte Maagd”. De 23ste: “Waarom komt U hier?” – “Opdat men hier op bedevaart zou komen!” Vanaf 30 december openbaart Maria de kern van haar boodschap: de 30ste: “Bidt, bidt veel”, de 1ste januari: “Bidt altijd”. De 3de januari vertrouwt Maria een geheim toe aan de drie jongsten. Ze belooft: “Ik zal de zondaars bekeren.” Ze noemt zich opnieuw: “Ik ben de Moeder van God, de Koningin van de hemelen”. Ze vraagt: “Houden jullie van mijn Zoon? Houden jullie van mij?” “Offer u dan op voor mij”. “Vaarwel.”.

Twee genezingen zijn erkend als miraculeus. De verering is toegelaten sinds 2 februari 1943. De authenticiteit van de feiten is erkend op 2 juli 1949, door Monseigneur Charue, de toenmalige bisschop van Namur.

Kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor vervolgde christenen

Om aandacht te vragen voor vrijheid van godsdienst en vervolging van christenen worden woensdag 27 november wereldwijd diverse kerken rood verlicht tijdens de actie #RedWednesday. Ook verschillende Limburgse kerken, waaronder die van Blitterswijck en Leunen nemen aan deze internationale campagne van Kerk in Nood deel.

De organisatie wil hiermee bewustzijn creeëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en aandacht vragen voor de schaal waarop in het bijzonder christenen vandaag de dag worden vervolgd. Ook wil #RedWednesday oproepen tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen en opkomen voor geloof en vrijheid (inclusief het recht om niet te geloven). De campagne benadrukt hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen, in antwoord op de oproep van Christus zelf: “Heb elkaar lief zoals ik U heb liefgehad.”

Bron Bisdom Roermond

Taizé viering in de Paterskerk

.

I n de Paterskerk in Venray vindt vrijdag 15 november de vierde Taizé-viering van dit jaar plaats.
De gebedsdienst begint om 19.30 uur.
Vanaf 19.10 uur worden de liederen gezamenlijk geoefend.

In Taizé-gebedsvieringen houdt men zich met name bezig met meditatie, gebed en zang. De zang is van een eenvoudig repeterend karakter en helpt mensen vanuit de drukke wereld te verstillen.

Met name jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de dienst in Venray om kennis te maken met deze manier van vieren. Na afloop is er koffie of thee.

Pastoor Boon gaat naar Maasbracht

Pastoor J. Boon verlaat na zeven jaar de parochies H.Oda in Ysselsteyn, H.Johannes de Doper in Merselo en Koningin van de vrede in VredepeeL
Hij gaat aan de slag in Maasbracht.


De bisschop heeft Pastor Boon benoemd in het midden-Limburgse Maasbracht met de parochies Brachterbeek, Linne, Stevensweert, Ohé en Laak en Maasbracht.
Pastoor Boon neemt zaterdag 23 november tijdens de mis van 19.15 uur afscheid van Ysselsteyn, In Merselo op vrijdag 29 november tijdens de mis van 19:00 uur en in Vredepeel doet hij dat zondag 1 december om 9.30 uur.

Landelijke jongerenbedevaart naar Rome

26 april tot en met 2 mei 2020 voor jongeren van 18 tot en met 28 jaar

De Nederlandse bisschoppen organiseren in het voorjaar van 2020 een jongerenbedevaart naar Rome.  Er kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen. De organisatie van de reis is in handen van Jong Katholiek en het Huis voor de Pelgrim.

De vliegreis is bedoeld als een concreet vervolg op de jongerensynode die in oktober 2018 in Rome heeft plaatsgevonden. De bedevaart vindt plaats van 26 april t/m 2 mei 2020 en is voor jongeren van 18 t/m 28 jaar. In Rome worden de jongeren in verschillende groepen begeleid door enkele priesters en diakens uit diverse Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen. 

Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pietersplein.

De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Deelname kost ongeveer €450

De inschrijving voor de bedevaart is geopend. Aanmelden kan via de website van het Huis voor de Pelgrim in Maastricht.

Inschrijven Romebedevaart

Samenwerking parochies

Een tekort aan bestuursleden noopt de kerkbesturen van de parochies in Oostrum, Geijsteren, Well en Wellerlooi nauwer te gaan samenwerken.

De besturen hebben afgesproken dat elke parochie in principe haar eigen identiteit en karakter dient te houden. Ook wordt er niets geforceerd omwille van samenwerken. Daar waar een dringend probleem is of een vacature van tijdelijke aard ontstaat, zal er daarentegen hulp van de andere parochiebesturen geboden worden, zo staat in verslagen van het kerkbestuur van Geijsteren.

Bisschop Smeets op werkbezoek in dekenaat Venray

Bisschop Harrie Smeets is dit weekend op werkbezoek in het dekenaat Venray. Er is voor hem een interessant programma samengesteld tijdens deze driedaagse. Dat begint op 4 oktober in de ochtend met een ontbijt in het jarige Ontmoetingscentrum in Bergen en ’s middags met een H. Mis in zorgcentrum De Mulder in Venray.

Vanavond heeft de bisschop een ontmoeting met priesters en kerkbestuursleden van het dekenaat.

Het programma in het dekenaat Venray voorziet verder onder meer in een H. Mis zaterdagavond om 18.00 uur in de kerk van Gennep met aansluitende ontmoeting met jongeren.

Zondagmorgen viert de bisschop de H. Mis in de Paterskerk van Venray, tevens vanwege het 60-jarig bestaan van het koor ‘Zangers van Sint Frans’.
Dit koor was één van de koren die zongen tijdens de bisschopswijding vorig jaar in Roermond.