Wijding Bisschop H Smeets

Op 8 december 2018 is onze oud-deken, Harrie Smeets, in de kathedraal van Roermond tot bisschop gewijd door Mgr. van den Hende, de bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Het was een bijzonder indrukwekkende plechtigheid. Ook de belangstelling was indrukwekkend: er waren twee kerken nodig om alle belangstellenden een plaats te bieden: de Christoffelkathedraal en de Munsterkerk. Venray was royaal vertegenwoordigd o.a. door Schutterij Zandakker-Gilde St. Jan, de zangers van St. Frans en het koor Chrisko, tal van misdienaren en kosters, burgemeester en wethouders en heel veel Venrayse parochianen.
Het meest indrukwekkend was de korte toespraak waarmee de nieuwe bisschop de plechtigheid afsloot: de woorden waren eenvoudig en kwamen recht uit zijn hart, zoals we van onze deken gewend zijn. Verwend ook een beetje.

Mgr. Smeets vertelde dat hij zijn staf in bruikleen had gekregen van het kerkbestuur van Venray. Die staf had na gebruik door Mgr. Verriet in een vitrinekast in de Grote Kerk gestaan. Een bisschopsstaf hoort niet in een vitrinekast. De staf is bedoeld om ermee op uit te gaan, tussen de mensen. Net zoals ons geloof: dat hoort niet in fraaie woorden in een museum maar wordt beleefd door de gelovigen.
Het was niet de eerste staf die de bisschop kreeg. Als kind van zes jaar had hij met zijn klasgenoten meegelopen in een processie en wel als herdertje. Gekleed in een door zijn moeder eigenhandig gemaakte mantel en met als staf een wit geverfde zandbakschep. Toen hij daarmee van huis ging instrueerde zijn moeder hem als volgt:
“Lopen jij, goed bidden en gedraag je!”.
Die woorden waren voor hem een echo van de vragen die Mgr. Van den Hende hem tijdens zijn wijding stelde.
Wil je Gods volk leiden onderweg naar het heil?: lopen nu!
Wil je zonder ophouden bidden voor de komst van dat heil?: goed bidden!
Wil je het bisschopsambt onberispelijk vervullen: gedraag je!

In wezen gaat het om dezelfde vragen en dezelfde opdracht.
De laatste maanden zijn de nieuwe bisschop door journalisten tal van vragen gesteld als: “wat voor bisschop wordt u, gaat u kerken sluiten, hoe gaat u uw bisdom leiden”.
Allemaal vragen waarop eigenlijk maar één antwoord kan worden gegeven en wel met de woorden die Maria zegt in het evangelie vandaag als antwoord op de boodschap van de engel Gabriel: “Mij geschiede naar uw woord”.

Want, zo zei Mgr. Smeets: “Het gaat er niet om wat wij met Gods woord doen maar om wat Gods woord met ons doet”. Als we ons open stellen voor Zijn genade en Zijn woord en naar dat woord blijven leven komt Zijn heil dichter bij, telkens opnieuw, telkens een beetje dichterbij.
In die gezindheid gaat deken Smeets onze nieuwe bisschop worden, midden tussen ons, samen op weg met Gods woord.

Tekst Ger Claessens.

Klik voor een foto-impressie van de wijding van Mgr Harrie Smeets

Terug naar de startpagina