SamenKerk avonden in de Paterskerk

Voor het vijfde seizoen bieden we belangstellenden een serie vormingsavonden aan. Doel van de avonden is: leren over ons geloof, onze gedachten hierover delen en elkaar gezellig ontmoeten.
U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur in het parochiezaaltje aan de Leunseweg 5 in Venray. De avonden beginnen om 19.30 uur. Het thema duurt uiterlijk 21:30. Daarna kan er nog gezellig gepraat worden onder het genot van een drankje en iets hartigs. Een kleine vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld als tegemoetkoming in de kosten. Bij vragen kunt u contact opnemen met Arthur Gerritzen (06-46656753).
Dinsdag 21 januari 2020 – Christelijke muziek die je raakt
Arthur Gerritzen zal deze avond met u samen ingaan op de waarde van kerkelijke muziek, die onze ziel en ons leven verrijkt. U bent van harte welkom om uw geliefde muziekstuk mee te nemen en ons te vertellen wat u er zo in raakt. Natuurlijk worden de meegebrachte muziekstukken beluisterd.
Dinsdag 18 februari 2020 – De geschiedenis van de Venrayse kloosters
De schaapscompagnieën, Godfried Hensenius, de Petrus’ Bandenkerk; het zijn voorbeelden van ons rijke Venrays verleden. Ook de kloosters vierden vroeger hoogtij, zoals de Urselinnen en Franciscanen. Deze avond komt onze gast Jan Min spreken over de geschiedenis van de Venrayse kloosters.
Dinsdag 17 maart 2020 – dvd Catholica
Pastoor Miedema nodigt u uit om deze avond aan de hand van dvd-serie Catholica een
kerkelijk onderwerp naar keuze te bespreken. De serie bespreekt op mooie en actuele wijze de leer van de katholieke kerk. Welk onderwerp aan de orde komt wordt die avond samen gekozen. Laat u verrassen.
Dinsdag 31 maart 2019 – De spiritualiteit van de goede week
De Goede Week, het liturgisch hoogtepunt van de Kerk, waarin we plechtig het lijden en sterven van Jezus Christus gedenken én vieren. Deken Smeets nodigt u van harte uit om u deze avond te komen verdiepen in de rijke liturgische betekenissen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
Dinsdag 19 mei 2020 – De rol van de Nederlandse Kerk in de Tweede
Wereldoorlog

In de mei-bevrijdingsmaand hebben we pastoor Hamans, docent kerkgeschiedenis aan het seminarie, uitgenodigd om te komen spreken over de rol van de Kerk in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij zal hij onder andere ingaan op het optreden van de bisschoppen, het verzet en de katholieke joden die met Edith Stein werden vermoord.
Dinsdag 16 juni 2020 – Tuinfeest
Op deze laatste avond sluiten wij traditioneel af met een tuinfeest. Wees welkom en sluit met ons samen op feestelijke wijze het seizoen af onder het genot van een hapje en een drankje. In de tegemoetkoming van de kosten voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage.

Printversie Samenkerk avonden in 2020