Bisschop Smeets groot-prior Ridderorde Heilig Graf

Tijdens haar landelijke bijeenkomst op zaterdag 30 november in Vught verwelkomde de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem met blijdschap haar nieuwe grootprior, mgr. Harrie Smeets, sedert 2010 al lid van de Orde. Hij volgt mgr. Anton Hurkmans, emeritus-bisschop van ’s-Hertogenbosch, op, die van 2001 tot heden grootprior was.

Samen met de landscommandeur, Michael Brenninkmeijer, geeft mgr. Smeets als geestelijk leider leiding aan de Nederlandse afdeling van deze wereldwijde Orde, die onder leiding staat van de kardinaal-grootmeester en het grootmagistraat in Rome.

Mgr. Hurkmans installeerde mgr. Smeets als grootprior, nadat de landscommandeur het decreet van de kardinaal-grootmeester had voorgelezen en getoond.

De Ridderorde van het Heilig Graf heeft in Nederland 350 ridders en edelvrouwen als leden; wereldwijd zijn er 35.000 leden. De Ridderorde is een katholieke goede-doelenorganisatie, die zich inzet voor de medechristenen in het Heilig Land. Ze steunt daar religieuze, educatieve, medische en sociale projecten en bevordert de spiritualiteit en de broederschap van haar leden.

Bron Bisdom Roermond