Landelijke jongerenbedevaart naar Rome

26 april tot en met 2 mei 2020 voor jongeren van 18 tot en met 28 jaar

De Nederlandse bisschoppen organiseren in het voorjaar van 2020 een jongerenbedevaart naar Rome.  Er kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen. De organisatie van de reis is in handen van Jong Katholiek en het Huis voor de Pelgrim.

De vliegreis is bedoeld als een concreet vervolg op de jongerensynode die in oktober 2018 in Rome heeft plaatsgevonden. De bedevaart vindt plaats van 26 april t/m 2 mei 2020 en is voor jongeren van 18 t/m 28 jaar. In Rome worden de jongeren in verschillende groepen begeleid door enkele priesters en diakens uit diverse Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen. 

Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pietersplein.

De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Deelname kost ongeveer €450

De inschrijving voor de bedevaart is geopend. Aanmelden kan via de website van het Huis voor de Pelgrim in Maastricht.

Inschrijven Romebedevaart