Vastenactie Venray 2020

Vastenactie 2020
Wij vragen uw steun voor de ouderen in Turkana

Turkana is een district in het noorden van Kenia. Het is een semi woestijngebied begrensd door Ethiopië, Oeganda en Sudan.
De nomadenbevolking trekt met dieren rond op zoek naar voedsel. De laatste decennia zijn er echter dorpjes ontstaan en gaan de mensen zich meer settelen. De belangrijkste plaats is Lodwar van waaruit het gebied bestuurd wordt. Door de droogte groeit er echter weinig of niets in het Turkana district. Voedsel en goederen moeten aangevoerd worden en zijn, mede door het transport, erg duur.
Er zijn wat lokale werkplaatsen maar de werkeloosheid is groot. Vooral ouderen zijn van deze situatie de dupe.

Daarom heeft de toenmalige Bisschop van het diocese Lodwar in 2002 een hulpprogramma opgestart om deze armste ouderen te helpen. Door dit hulpprogramma worden deze ouderen voorzien van de meest elementaire levensbehoeften zoals voedsel en medische hulp.

Met behulp van vrijwilligers uit de parochie worden er hutjes voor hen gebouwd. Door de medewerkers van Ewoi is steeds geprobeerd familieleden en de gemeenschap bij deze hulp te betrekken door middel van huisbezoeken, contacten met de plaatselijke parochies, stam- en dorpsoudsten. Ook worden er workshops georganiseerd, in samenwerking met parochies, waarin wordt getracht de gemeenschap bewust te laten worden van de noden van deze ouderen, maar ook, in breder verband, van de gehandicapten.

Na een lange periode van droogte is door extreme regenval, in de tweede helft van 2019, veel verwoest. Straten zijn vernield, hutjes weggevaagd en huisraad verloren gegaan. Juist veel ouderen zijn van dit onheil de dupe geworden. Er is helemaal niets meer voor hen.
Omdat deze ouderen, vaak alleenstaand, niemand hebben om op terug te vallen, kloppen ze voor hulp aan bij het Ewoi centrum. Hier wordt getracht deze mensen zo goed mogelijk te helpen. Het is het enige centrum in Turkana dat deze hulp biedt.

MOV – Vastenaktie Venray steunt dit jaar deze stichting en hoopt een flink bedrag voor deze ouderen bijeen te brengen.

Vastenactie Dekenaat Venray 2019

Wij vragen uw steun voor twee projecten dit jaar.

Het eerste is een vervolgproject van het vorig jaar: het opzetten van kleinschalige kippen­farms in Vaharai, Batticaloa, Sri Lanka.
Zoals u zich wellicht herinnert is het district Batticaloa door de tsunami van 2004 en een langdurige burgeroorlog zwaar getroffen. Veel mensen zijn omgekomen, veel anderen moesten noodgedwongen verhuizen en er is veel schade. Geld voor exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen is er niet. De werkeloosheid is hoog. Er hebben zich de laatste jaren ruim 1200 oorlogsweduwen, samen met ruim 200 wezen en gehandicapten, gevestigd, maar zij hebben nauwelijks middelen van bestaan. Een sociaal vangnet is er niet.

Verder wordt uw bijdrage gevraagd voor Pater Frans van der Hoff, uit Ysselsteyn. Hij is mede-oprichter van het Max Havelaar fair trade keurmerk en helpt sinds 1989 Mexicaanse koffieboeren in het zuiden van Mexico bij hun streven om een eerlijke prijs voor koffie te krijgen. Sinds 2017 voert hij opnieuw actie voor deze boeren nadat ze in 2017 waren getroffen door enkele zware aardbevingen. Daarbij is in dit bergachtig gebied enorme schade aangericht aan huizen en gebouwen. Enkele dorpen zijn zelfs volledig verwoest.
Uw bijdragen aan de Vastenactie van dit jaar zullen besteed worden aan zowel het vervolgproject in Sri Lanka als de wederopbouw van het huis van pater Frans. Voor Pater Frans wordt € 2400 gevraagd, de meeropbrengst van de Vastenactie van dit jaar zal gebruikt worden voor de verdere bouw van kleinschalige kippenfarms in Sri Lanka.

Verslag actie 2018

In 2018 is via de Vastenactie in ons dekenaat ruim € 10.000 bijeengebracht. Een bedrag dat met hulp van het Missiebureau Roermond uit­eindelijk is opgelopen tot € 15.000. In Vaharai is direct na ontvangst van dit bedrag begonnen met de bouw van 30 kippenhokken. Voor elk kippenhok werden 40 kippen gekocht. Inmiddels zijn een aantal van de kippenhokken klaar. Enkele foto ’s in de flyer laten het resultaat zien.

Klik voor de flyer vastenactie