De vier parochiebesturen van Geijsteren, Oostrum, Well en Wellerlooi hebben besloten volgend jaar één federatiebestuur te vormen.

De vier besturen van de parochies:
Onze Lieve Vrouw Geboorte van Oostrum,
St. Willibrordus uit Geijsteren,
St. Vitus uit Well
St. Catharina uit Wellerlooi
praten al enkele jaren over verdergaande samenwerking en een mogelijk vorming van een federatiebestuur. Ze zien de vorming van een gezamenlijk bestuur als een goede stap om ook in de toekomst adequaat te kunnen functioneren.

Theo Miedema nieuwe pastoor van VOMMMM-parochies

ROERMOND – Pastoor Theo Miedema van Leunen, Veulen en Heide wordt met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot pastoor van de zogeheten VOMMMM-parochies in Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Mook, Molenhoek en Middelaar. Dat wordt dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt.

Theo Miedema (51) werd in 2008 tot priester gewijd. Tot 2013 werkte hij als kapelaan in Tegelen, Steyl en Belfeld.
Daarna was hij een jaar waarnemend kapelaan in Blerick.
In maart 2015 ging Miedema naar de regio Venray, waar hij pastoor werd in de parochies in Leunen, Veulen en Heide, tevens assisteerde hij in de parochies van Venray en Smakt.
Afgelopen mei 2020 werd hij nog samen met moderator deken E. Smeets, pastoor van Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel.
Met ingang van het nieuwe jaar zal bisschop Harrie Smeets hem benoemen tot pastoor van de noordelijkste parochies van het bisdom Roermond: HH. Lambertus en Brigida in Middelaar, O.-L.-V. van Zeven Smarten in Molenhoek, H. Antonius Abt in Mook, O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, H. Johannes de Doper in Ottersum en H. Antonius Abt in Ven-Zelderheide.
Deze parochies vormen al vele jaren een samenwerkingsverband onder de naam VOMMMM-parochies. Miedema volgt hier pastoor Martinus Rijs op, die onlangs om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen.

Federatie kerkbesturen Blitterswijck, Wanssum, Castenray en Oirlo

De kerkbesturen van de parochies in Blitterswijck, Wanssum, Castenray en Oirlo hebben deze week de federatieovereenkomst getekend.

Door de samenwerking kunnen de vier kerkbesturen een aantal zaken binnen de parochies efficiënter en goedkoper regelen. Daarbij valt te denken aan onder andere de pastorale zorg, financiën en ledenadministratie. De vermogens van de verschillende parochies blijven overigens gescheiden.

Gezamenlijk benoeming deken Smeets en pastoor Miedema voor Vredepeel, Ysselsteyn, Merselo

Eind vorig jaar vertrok pastoor Jos Boon uit de parochies Merselo, Vredepeel en Ysselsteyn om kapelaan te worden te Maasbracht en omgeving. Op voorhand en nadien zijn gesprekken gevoerd met de kerkbesturen over zijn opvolging. Per 1 mei wil het bisdom deken Ed Smeets en pastoor Theo Miedema, met in hun kielzog kapelaan Marthoma Alexander, naast hun andere taken, benoemen voor de drie parochies.

Er wordt daarmee niet gekozen voor één nieuwe pastoor, maar voor een samenwerkingsverband, hetgeen op inmiddels meerdere plaatsen in het bisdom gerealiseerd is. De zorg voor de parochies en de clusters komt dan niet op één priester neer, maar wordt in gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen. In een dergelijke constructie draagt één de eindverantwoordelijkheid, maar zijn de taken verder onderling verdeeld en kan men met vanzelfsprekendheid elkaar vervangen. Dat maakt zowel de priester als de parochie minder kwetsbaar: veelal is het zo dat als een pastoor ziek wordt of wegvalt er minstens voor een bepaalde periode niemand is die hem voor vast kan vervangen. Nu kan een dergelijke situatie in teamverband opgevangen worden. Daarnaast kunnen onderling taken naar vermogen of bevinding beter verdeeld worden.

Dat betekent dat pastoor Miedema veelal het pastorale gezicht en aanspreekpunt is voor de genoemde dorpen (plus de parochies Leunen, Veulen en Heide), terwijl de deken dat is voor Venray en Smakt. Kapelaan Marthoma ondersteunt beiden. Bestuurlijk zal de deken eerste aanspreekpunt zijn. De constructie nodigt ook uit tot verdere samenwerking tussen kerken en parochies onderling en waar nodig en gewenst tot bundeling van krachten in de toekomst, waarbij voor de duidelijkheid gesteld dient te worden dat alle parochies hun zelfstandigheid behouden. Het is aan de afzonderlijke kerkbesturen om zelf aan te geven wanneer een intensievere samenwerkingsvorm aan de orde is. Er is inmiddels een evenwichtige verdeelsleutel opgesteld om kosten en honorering onderling te regelen.

In voorgestelde constructie kunnen deken, pastoor en kapelaan, alsook de kerkbesturen en het bisdom zich goed vinden. De benoeming zal per 1 mei ingaan. Daar de te benoemen priesters goed bekend zijn in de regio en inmiddels al geruime tijd vervangen zal er geen officiële installatieplechtigheid plaatsvinden. Vooralsnog is het vanwege de coronacrisis afwachten wanneer de reguliere weekendvieringen pas weer doorgang kunnen vinden.

Het hoort eigenlijk dat de parochianen in de kerk als eerste horen van een benoeming, maar in de uitzonderlijke situatie van dit moment zonder zondagsvieringen is gekozen voor publicatie in de lokale media.

Samen met de kerkbesturen zal gekeken worden welke concrete invulling er aan het pastoraat gegeven zal worden. Met deze benoeming is de pastorale zorg voor de parochies van de Grote Kerk en de Paterskerk Venray, Smakt, Leunen, Veulen en Heide, en Vredepeel, Merselo en Ysselsteyn hopelijk voor de komende jaren weer ingevuld.

Vieringen Kerstmis in de Venrayse Kerken

Grote kerk
Zaterdag 21 december 2019
19.15 uur Avondmis:
Vierde zondag van de advent
Zondag 22 december 2019
9:30 uur Hoogmis:
Vierde zondag van de advent
Maandag 23 december 2019
9:00 uur H. Mis
Dinsdag 24 december 2019 Kerstmis-avond
GEEN mis om 9.00 uur
17.00 uur: Kindje Wiegen
(viering voor kleuters en peuters met kerstverhaal en kerstliederen)
19.30 uur: Gezinsviering
23.00 uur: Nachtmis
(St. Petrus’ Bandenkoor)
Woensdag 25 december 2019
Eerste Kerstdag

9.30 uur: Hoogmis
(Venrays Mannenkoor)
Donderdag 26 december 2019 Tweede Kerstdag
9.30 uur: Hoogmis
(MMSK Petrus’ Banden)
Vrijdag 27 december 2019
9:00 uur: H. Mis
Aansluitend gebed en zegening bij het monument voor naamloze en doodgeboren kinderen
Zaterdag 28 december 2019
19:15 uur: H. Mis

Zondag 29 december 2019
9:30 uur: Hoogmis
Maandag 30 december 2019
9:00 uur: H. Mis
Dinsdag 31 december 2019 Oudejaarsavond
9.00 uur: Heilige Mis: (Oudejaarsdankdienst)
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Gezamenlijke Heilige Mis in de Grote Kerk.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’54

Paterskerk
Dinsdag 24 december 2019
16:00 uur kindje wiegen: viering voor peuters en kleuters met kerstverhaal en kerstliederen (samenzang)
18:00 uur plechtige gezinsviering (Chrisko)
21:00 uur Nachtmis
(Zangers van St. Frans)

Woensdag 25 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Zonnelied)

Donderdag 26 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Crescendo)


Zaterdag 28 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Zondag 29 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (samenzang)

Dinsdag 31 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)

Woensdag 1 januari 2020
11.00 uur Gezamenlijke Mis in de Grote Kerk.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’54

Samenwerking parochies

Een tekort aan bestuursleden noopt de kerkbesturen van de parochies in Oostrum, Geijsteren, Well en Wellerlooi nauwer te gaan samenwerken.

De besturen hebben afgesproken dat elke parochie in principe haar eigen identiteit en karakter dient te houden. Ook wordt er niets geforceerd omwille van samenwerken. Daar waar een dringend probleem is of een vacature van tijdelijke aard ontstaat, zal er daarentegen hulp van de andere parochiebesturen geboden worden, zo staat in verslagen van het kerkbestuur van Geijsteren.