Theo Miedema nieuwe pastoor van VOMMMM-parochies

ROERMOND – Pastoor Theo Miedema van Leunen, Veulen en Heide wordt met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot pastoor van de zogeheten VOMMMM-parochies in Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Mook, Molenhoek en Middelaar. Dat wordt dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt.

Theo Miedema (51) werd in 2008 tot priester gewijd. Tot 2013 werkte hij als kapelaan in Tegelen, Steyl en Belfeld.
Daarna was hij een jaar waarnemend kapelaan in Blerick.
In maart 2015 ging Miedema naar de regio Venray, waar hij pastoor werd in de parochies in Leunen, Veulen en Heide, tevens assisteerde hij in de parochies van Venray en Smakt.
Afgelopen mei 2020 werd hij nog samen met moderator deken E. Smeets, pastoor van Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel.
Met ingang van het nieuwe jaar zal bisschop Harrie Smeets hem benoemen tot pastoor van de noordelijkste parochies van het bisdom Roermond: HH. Lambertus en Brigida in Middelaar, O.-L.-V. van Zeven Smarten in Molenhoek, H. Antonius Abt in Mook, O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, H. Johannes de Doper in Ottersum en H. Antonius Abt in Ven-Zelderheide.
Deze parochies vormen al vele jaren een samenwerkingsverband onder de naam VOMMMM-parochies. Miedema volgt hier pastoor Martinus Rijs op, die onlangs om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen.

Bisschoppen scherpen maatregelen coronavirus aan

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Bisschop Harrie Smeets van Roermond conformeert zich aan dit besluit.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

  • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed
De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. VVerder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Amen.

CORONAVIRUS: DIVERSE KERKELIJKE ACTIVITEITEN AFGELAST

De uitbraak van het Coronavirus heeft ook gevolgen voor de kerk. Nadat de Nederlandse bisschoppen eerder al enkele maatregelen afkondigden om verspreiding tijdens liturgievieringen te beperken, zijn nu ook diverse kerkelijke evenementen afgelast. 

De grote landelijke tweedaagse conferentie ‘De Missionaire Parochie – Als God Renoveert’, die op 24 en 25 maart in Oudenbosch zou worden gehouden, is uitgesteld. Hier werden zo’n duizend bezoekers verwacht. De organisatie betreurt de beslissing maar wil dat deelnemers onbezorgd aan de conferentie kunnen deelnemen. Woordvoerder Marc de Koning: “De thematiek van de conferentie leeft enorm in de kerk. De tickets waren begin dit jaar al uitverkocht. Uit heel Nederland en Vlaanderen stroomden de aanmeldingen binnen. Dan valt zo’n beslissing zwaar.” 

Wanneer de conferentie zal worden ingehaald, wordt op korte termijn duidelijk. De Koning: “De adviezen van het RIVM en de actuele beleidslijn van de Veiligheidsregio zijn leidend. Ook zijn we in overleg met onze partners, leveranciers en sprekers, onder wie de Canadese priester James Mallon, auteur van de internationale bestseller ‘Als God renoveert’. 

Eerder deze week besloot Jong Katholiek om de landelijke jongerenbedevaart naar Rome, die in de laatste van april zou beginnen, niet door te laten gaan. In het eigen bisdom Roermond is besloten om het Gezinsweekend dat komende weekend zou plaatsvinden in te korten tot een Gezinsdag. Deze wordt bovendien niet in Steyl gehouden, zoals de bedoeling was, maar in Roermond. Mogelijk wordt het geplande programma van het Gezinsweekend later dit jaar opnieuw aangeboden. Aan het gezinsweekend zouden ruim 125 ouders en kinderen deelnemen.

Ook de twee bezinningsdagen voor vrouwen van de Stichting Mgr. Schrijnen Huis op 17 en 19 maart gaan niet door. Voor beide dagen hadden zich zo’n honderd deelnemers aangemeld.Of er de komende tijd nog meer kerkelijke activiteiten moeten worden afgelast of verschoven, is op dit moment niet bekend.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de uitbraak van het Coronavirus en kerkelijke activiteiten, dan zijn deze altijd te vinden op de website van het bisdom

Vieringen Kerstmis in de Venrayse Kerken

Grote kerk
Zaterdag 21 december 2019
19.15 uur Avondmis:
Vierde zondag van de advent
Zondag 22 december 2019
9:30 uur Hoogmis:
Vierde zondag van de advent
Maandag 23 december 2019
9:00 uur H. Mis
Dinsdag 24 december 2019 Kerstmis-avond
GEEN mis om 9.00 uur
17.00 uur: Kindje Wiegen
(viering voor kleuters en peuters met kerstverhaal en kerstliederen)
19.30 uur: Gezinsviering
23.00 uur: Nachtmis
(St. Petrus’ Bandenkoor)
Woensdag 25 december 2019
Eerste Kerstdag

9.30 uur: Hoogmis
(Venrays Mannenkoor)
Donderdag 26 december 2019 Tweede Kerstdag
9.30 uur: Hoogmis
(MMSK Petrus’ Banden)
Vrijdag 27 december 2019
9:00 uur: H. Mis
Aansluitend gebed en zegening bij het monument voor naamloze en doodgeboren kinderen
Zaterdag 28 december 2019
19:15 uur: H. Mis

Zondag 29 december 2019
9:30 uur: Hoogmis
Maandag 30 december 2019
9:00 uur: H. Mis
Dinsdag 31 december 2019 Oudejaarsavond
9.00 uur: Heilige Mis: (Oudejaarsdankdienst)
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Gezamenlijke Heilige Mis in de Grote Kerk.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’54

Paterskerk
Dinsdag 24 december 2019
16:00 uur kindje wiegen: viering voor peuters en kleuters met kerstverhaal en kerstliederen (samenzang)
18:00 uur plechtige gezinsviering (Chrisko)
21:00 uur Nachtmis
(Zangers van St. Frans)

Woensdag 25 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Zonnelied)

Donderdag 26 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Crescendo)


Zaterdag 28 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Zondag 29 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (samenzang)

Dinsdag 31 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)

Woensdag 1 januari 2020
11.00 uur Gezamenlijke Mis in de Grote Kerk.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’54

SamenKerk avonden in de Paterskerk

Voor het vijfde seizoen bieden we belangstellenden een serie vormingsavonden aan. Doel van de avonden is: leren over ons geloof, onze gedachten hierover delen en elkaar gezellig ontmoeten.
U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur in het parochiezaaltje aan de Leunseweg 5 in Venray. De avonden beginnen om 19.30 uur. Het thema duurt uiterlijk 21:30. Daarna kan er nog gezellig gepraat worden onder het genot van een drankje en iets hartigs. Een kleine vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld als tegemoetkoming in de kosten. Bij vragen kunt u contact opnemen met Arthur Gerritzen (06-46656753).
Dinsdag 21 januari 2020 – Christelijke muziek die je raakt
Arthur Gerritzen zal deze avond met u samen ingaan op de waarde van kerkelijke muziek, die onze ziel en ons leven verrijkt. U bent van harte welkom om uw geliefde muziekstuk mee te nemen en ons te vertellen wat u er zo in raakt. Natuurlijk worden de meegebrachte muziekstukken beluisterd.
Dinsdag 18 februari 2020 – De geschiedenis van de Venrayse kloosters
De schaapscompagnieën, Godfried Hensenius, de Petrus’ Bandenkerk; het zijn voorbeelden van ons rijke Venrays verleden. Ook de kloosters vierden vroeger hoogtij, zoals de Urselinnen en Franciscanen. Deze avond komt onze gast Jan Min spreken over de geschiedenis van de Venrayse kloosters.
Dinsdag 17 maart 2020 – dvd Catholica
Pastoor Miedema nodigt u uit om deze avond aan de hand van dvd-serie Catholica een
kerkelijk onderwerp naar keuze te bespreken. De serie bespreekt op mooie en actuele wijze de leer van de katholieke kerk. Welk onderwerp aan de orde komt wordt die avond samen gekozen. Laat u verrassen.
Dinsdag 31 maart 2019 – De spiritualiteit van de goede week
De Goede Week, het liturgisch hoogtepunt van de Kerk, waarin we plechtig het lijden en sterven van Jezus Christus gedenken én vieren. Deken Smeets nodigt u van harte uit om u deze avond te komen verdiepen in de rijke liturgische betekenissen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
Dinsdag 19 mei 2020 – De rol van de Nederlandse Kerk in de Tweede
Wereldoorlog

In de mei-bevrijdingsmaand hebben we pastoor Hamans, docent kerkgeschiedenis aan het seminarie, uitgenodigd om te komen spreken over de rol van de Kerk in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij zal hij onder andere ingaan op het optreden van de bisschoppen, het verzet en de katholieke joden die met Edith Stein werden vermoord.
Dinsdag 16 juni 2020 – Tuinfeest
Op deze laatste avond sluiten wij traditioneel af met een tuinfeest. Wees welkom en sluit met ons samen op feestelijke wijze het seizoen af onder het genot van een hapje en een drankje. In de tegemoetkoming van de kosten voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage.

Printversie Samenkerk avonden in 2020

Bisschop Smeets groot-prior Ridderorde Heilig Graf

Tijdens haar landelijke bijeenkomst op zaterdag 30 november in Vught verwelkomde de Landscommanderije Nederland van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem met blijdschap haar nieuwe grootprior, mgr. Harrie Smeets, sedert 2010 al lid van de Orde. Hij volgt mgr. Anton Hurkmans, emeritus-bisschop van ’s-Hertogenbosch, op, die van 2001 tot heden grootprior was.

Samen met de landscommandeur, Michael Brenninkmeijer, geeft mgr. Smeets als geestelijk leider leiding aan de Nederlandse afdeling van deze wereldwijde Orde, die onder leiding staat van de kardinaal-grootmeester en het grootmagistraat in Rome.

Mgr. Hurkmans installeerde mgr. Smeets als grootprior, nadat de landscommandeur het decreet van de kardinaal-grootmeester had voorgelezen en getoond.

De Ridderorde van het Heilig Graf heeft in Nederland 350 ridders en edelvrouwen als leden; wereldwijd zijn er 35.000 leden. De Ridderorde is een katholieke goede-doelenorganisatie, die zich inzet voor de medechristenen in het Heilig Land. Ze steunt daar religieuze, educatieve, medische en sociale projecten en bevordert de spiritualiteit en de broederschap van haar leden.

Bron Bisdom Roermond

Kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor vervolgde christenen

Om aandacht te vragen voor vrijheid van godsdienst en vervolging van christenen worden woensdag 27 november wereldwijd diverse kerken rood verlicht tijdens de actie #RedWednesday. Ook verschillende Limburgse kerken, waaronder die van Blitterswijck en Leunen nemen aan deze internationale campagne van Kerk in Nood deel.

De organisatie wil hiermee bewustzijn creeëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en aandacht vragen voor de schaal waarop in het bijzonder christenen vandaag de dag worden vervolgd. Ook wil #RedWednesday oproepen tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen en opkomen voor geloof en vrijheid (inclusief het recht om niet te geloven). De campagne benadrukt hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen, in antwoord op de oproep van Christus zelf: “Heb elkaar lief zoals ik U heb liefgehad.”

Bron Bisdom Roermond

Taizé viering in de Paterskerk

.

I n de Paterskerk in Venray vindt vrijdag 15 november de vierde Taizé-viering van dit jaar plaats.
De gebedsdienst begint om 19.30 uur.
Vanaf 19.10 uur worden de liederen gezamenlijk geoefend.

In Taizé-gebedsvieringen houdt men zich met name bezig met meditatie, gebed en zang. De zang is van een eenvoudig repeterend karakter en helpt mensen vanuit de drukke wereld te verstillen.

Met name jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de dienst in Venray om kennis te maken met deze manier van vieren. Na afloop is er koffie of thee.

“Hemels Prentenboek”

In het kader van ‘Venray 75 Jaar Bevrijd’ vinden op vrijdag 8 november twee activiteiten plaats, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Een en ander staat te gebeuren in de Sint Petrus ‘Bandenkerk te Venray vanaf 14.00 uur.

Allereerst presenteert het Historisch Platform Venray deel 9 uit de serie Venrays Verleden. Het betreft een themanummer met ruim vijftien bijdragen in tweehonderd pagina’s over de Tweede Wereldoorlog. Na afloop van de presentatie zal het boek in het portaal verkrijgbaar zijn voor €15 en aansluitend ook in de Venrayse boekhandels.

Vervolgens wordt de kerk in gereedheid gebracht voor het project Het Hemels Prentenboek. Daarbij worden de in oktober 1944 verloren geraakte gewelf-beschilderingen in de belangstelling gezet. U krijgt een indruk van wat verdwenen is; getoond op foto’s van 2×3 meter, uitgelegd door een aantal gelegenheidsgidsen en ondersteund met allerlei beeldmateriaal over de kerk en haar omgeving voor, tijdens en na de oorlog.

De kerk is daarvoor op 8, 9 en 10 november van half 3 tot half 6 geopend.

Wij hopen u te mogen begroeten.

Het bestuur van het Historisch Platform Venray en de redactie van Venrays Verleden

De werkgroep Het Hemels Prentenboek

Contactadres: Koos Swinkels

koos.swinkels@gmail.com