Vastenactie Venray 2021

Vastenaktie 2021

Vorig jaar heeft de coronacrisis en de lockdown in maart en april ervoor gezorgd dat de inkomsten van de vastenactie minimaal waren. Daarom wil MOV-Vastenaktie dit jaar opnieuw aandacht vragen voor het Project Ewoi in Turkana, dat ligt in Noord-Kenia.

Door extreme droogte groeit er weinig of niets in het Turkana district. Voedsel en goederen moeten worden aangevoerd en zijn, mede door het transport, erg duur. Vooral ouderen zijn van deze situatie de dupe. Voor hen zijn er helemaal geen voorzieningen. In 2002 is daarom het Ewoi project opgestart om in de dorpjes in dat gebied de armste ouderen te voorzien van onderdak, voedsel en medische hulp. Met behulp van vrijwilligers uit  de parochie daar zijn er kleine hutjes voor hen gebouwd. Familieleden en de gemeenschap zijn bij deze hulp betrokken door middel van huisbezoeken, contacten met de plaatselijke parochies, stam- en dorpsoudsten.

Na een lange periode van droogte is er door extreme regenval,  in de tweede helft van 2019, veel weer verwoest. Straten zijn vernield, hutjes weggevaagd en huisraad verloren gegaan. De ouderen hebben opnieuw alles verloren. Ze klopten daarom bij het Ewoi centrum aan voor hulp. Het enige centrum in Turkana dat deze hulp bood.

Helaas heeft vorig jaar het corona virus ook dit district hard getroffen. Ook daar veranderde de leefwijze van de mensen compleet. Vanwege de vele besmettingen, soms ook met de dood tot gevolg, zijn daar scholen, kantoren en kerken gesloten. Mensen sterven thuis of in het enige ziekenhuis in die streek, waar vaak geen enkele arts aanwezig is.  Een sociaal opvangnet is er niet.

Ook het Ewoi centrum moest dicht. Toch blijft de stichting Ewoi individueel hulp bieden, waar dit kan, en met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften.

MOV – Vastenaktie Venray wil in deze moeilijke situatie deze stichting daarom ook in 2021 steunen en doet daarbij een beroep op u, om met uw gift daar hulp te kunnen bieden.

U kunt uw donatie overmaken op bankgiro NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie, met vermelding “project Ewoi”.

“U kunt ook het bijgevoegde betaalvignet gebruiken. Dan wordt uw gift rechtstreeks overgemaakt aan het Ewoi-project.”

St. Jozef te Smakt 2021 – Sint Jozefjaar

Sinds 8 december vieren we op uitnodiging van paus Franciscus een bijzonder jaar ter ere van Sint Jozef. Smakt is de enige Nederlandse bedevaartsplaats ter ere van Sint Jozef. Sinds 1699 weten velen de weg naar Smakt te vinden. De maand maart die bijzonder aan Sint Jozef is toegewijd trekt – in normale omstandigheden! – vele duizenden naar Smakt. Echter ook dit jaar, net als vorig jaar, zal het omwille van de coronabeperkingen redelijk rustig zijn en blijven in Smakt.

Toch is er elke zondag om 11 uur een H. Mis, net als elke woensdag om 9.30 uur, en vereren we elke zondag van maart, alsmede verder elke eerste zondag van de maand in 2021 Sint Jozef in een Lof om 15 uur. Op zijn hoogfeest op 19 maart vieren we om 11 uur de H. Mis met de bisschop van Roermond, mgr. Harrie Smeets. Deze Mis is niet te ‘bezoeken’ maar wel online te volgen (link…). Bovendien is de kapel van Sint Jozef het hele jaar door overdag open voor bezoek, een kaars of stil gebed.

Weliswaar houden we vast aan de thans geldende coronamaatregelen, waardoor het aantal deelnemers aan de vieringen (nu) tot 30 beperkt is, maar desondanks is het voor groepen (niet groter dan de geldende norm) mogelijk een bedevaart te houden naar Smakt. Het is mogelijk na aanmelding de eucharistie te vieren (de Venrayse priesters gaan er graag in voor) of een Sint Jozeflof te houden.

speldje 2,5 cm
€ 1.50 p.st.

Speciaal bij gelegenheid van het Sint Jozefjaar heeft het kerkbestuur Smakt een draagspeldje laten maken van het beeldje van St. Jozef (hoogte 2,5 cm, voorzien van drukker). Het is voor € 1,50 p.st. te verkrijgen in Smakt en op de pastorie Eindstraat Venray. Het kan ook toegestuurd worden. Bestellen kan via het kerkbestuur Rectoraat Sint Jozef (rectoraatsintjozef@kerkbestuursmakt.eu) of het Parochiekantoor te Venray (pastorie-grotekerk@rkvenray.nl).

Noveenboekje
voor € 10,–

Ook zijn er vlaggen gemaakt met de afbeelding van Sint Jozef erop. (100 x 70 cm) á € 25,-. Bestellen kan via bovenstaande emailadressen.

Adveniat geeft een noveenboekje uit b.g.v. het Sint Jozefjaar: ‘Negen dagen bidden tot Sint Jozef’. Het is voor € 10,- verkrijgbaar via bovenstaande adressen.

Vlag 100x 75 cm
à € 25.–

Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!

Begin 2020 hebben betalende parochianen een brief ontvangen van de parochie, waarin het kerkbestuur hen hartelijk dank heeft gezegd voor hun betrokkenheid en bijdrage in 2019. Wie had toen kunnen bedenken dat het nieuwe jaar spoedig liet blijken een grote bedreiging in zich te bergen. Er is veel geleden en velen maken zich zorgen. Kerken bleven zo goed als leeg. Een raar en merkwaardig gevoel…

En toch willen we als parochies graag vooruit! Vorig jaar schreven we dat het kerkelijk landschap weliswaar aan het veranderen is en veel kleinschaliger wordt, maar dat er desalniettemin op het vlak van geloofsbeleving heel wat nog steeds vitaal is, terwijl er ook nieuwe tekenen van hoop groeien en ontluiken. Aan die hoop en dat vertrouwen blijven we ons ook in Venray vasthouden!

Weliswaar waren de kerken vaak verplicht dicht in het voorbije jaar en bleken mensen voorzichtig in hun kerkgang, maar de kerken zijn er nog! Prominent hebben ze hun plek in het midden van het dorp, rustig wachtend op het moment dat de deuren weer gewoon wijd open kunnen!

Ondertussen is er ook in het afgelopen jaar heel veel gebeurd aan onderhoud en renovatie, waarvan we hopen dat we in 2021 aan velen het resultaat mogen laten zien. Al dat werk – naast alles wat er verder vanuit de parochies gebeurt! – kan enkel gebeuren doordat er mensen zijn die er voor gaan en doordat u er uw financiële steentje aan bijdraagt. Het zal niemand verbazen dat de jaarcijfers over 2020 mager zijn. Giften zijn dus onontbeerlijk!

Indien u bijdraagt, kunt u een bedrag overmaken naar de parochies:
St. Petrus’ Banden (Grote Kerk)
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL59 ABNA 0484 1000 17
ING bank met iban-nr: NL82 INGB 0001 1748 63
t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie St. Petrus’ Banden

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, Christus Koning en Franciscus van Assisi (Paterskerk)
ABN-AMRO bank met iban-nr: NL17 ABNA 0231 8085 26 t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Graag ook naam en adres vermelden, anders is er grote kans op verwarring in onze administratie aangaande de vraag welke Janssen of Peters het betreft. Gespreide betaling is ook mogelijk. Eventueel kan er ook contant een bijdrage worden gedaan in de grote ton achter in de kerk of in de pastorie, tijdens de openingsuren van het secretariaat. Graag dan in een envelop, met naam en adres erop, onder vermelding van ‘kerkbijdrage’.

Helpt u deken, kapelaan en kerkbestuur en de vele vrijwilligers ook in 2021 met hart en ziel te werken voor en aan onze kerk en kerkgemeenschap! Bij voorbaat hartelijk dank!