Laatste wijzigingen

19-2-2019
Artikel en flyer MOV Vastenactie 2019

18-12-2018
SamenKerk uitgave Kerstmis 2018 staat op de site

21oktober 2018
SamenKerk uitgave Allerzielen 2018 staat op de site

Bedevaart naar Beauraing, België,
van 15 t/m 18 juni 2019


laatste Nieuws

Websites

Parochies

"afscheid deken mgr. smeets"

Volgende week zal onze deken, monseigneur Smeets, afscheid nemen van Venray. Dit afscheid zal plaatsvinden op zondag 11 november. Een paar dagen later verhuist hij naar Roermond, om zich voor te kunnen bereiden op zijn bisschopswijding op 8 december.

Vanwege het afscheid zullen Mis van half tien (9.30 uur) in de Grote Kerk en de de Mis van elf uur (11.00 uur) in de Paterskerk komen te vervallen. De gezinsmis in de Grote Kerk van 11.00 uur gaat wél door.

Lees meer....

 

Jongeren-groepen

Aanbevolen

 

 

Verder Nieuws


"Pelgrimstocht Lottum -Tienray"

De Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden organiseert op zaterdag 30 juni de  wandeltocht "Het Schravenpad".

Frans Schraven (Lottum, 13 oktober 1873) werd lazarist en ging in 1899 als missionaris naar China. In 1921 werd hij bisschop. Op 9 oktober 1937 werd hij met acht gezellen op gruwelijke wijze vermoord door het Japanse leger, omdat hij weigerde vrouwelijke vluchtelingen als ‘troostmeisjes’ ter beschikking te stellen. Sinds 2012 is in de kerk van Broekhuizenvorst een gedenkkapel met o.a. schilderingen van de priester-kunstenaar Jan Haen CSsR, die de marteldood uitbeeldde van deze verdedigers van weerloze vrouwen.


Voor info ...."Venray, ik ben er graag"

Dat vertelt pastoor/deken Huisman in het boek over zijn leven. De op 16 november 2017 overleden Huisman groeit op bij steenfabriek De Zandbergdeken huisman in Gelderse Gendt en weet al op jonge leeftijd dat hij een religieus leven wil leiden.
Truus Hopman ging op zoek naar de persoon achter de pastoor/deken.
Tijdens de vele ontmoetingen liet hij zijn hart spreken.
Lees de ontroerende en openhartige verhalen over zijn leven en ontmoet
Everardus Huisman.
Het boek is te koop bij het Carolushuis bij de Paterskerk, Leunseweg 5, Venray.

Lees meer....H.Mis door
Thai Quoc Nguyen

op zondag 4 december droeg neomist Thai Quoc Nguyen, die tijdens zijn priester opleiding bij ons een jaar stage heeft gelopen  en op 6 november tijdens een Eucharistieviering in de Sint Antoniuskathedraal te Breda priester werd  gewijd, in onze kerk zijn Eerste Heilige Mis.
Dit in aanwezigheid van zijn ouders, die voor de wijding uit Vietnam over waren gekomen, familie, kennissen en veel parochianen.

Lees meer....Bericht van Thai Nguyen
(voormalig stagair Grote Kerk)

Huwelijk met de Heer

Lieve parochianen van Venray,

Zalig Pasen wens ik u en uw familie toe. Dat de vreugde en vrede van de verrezen Heer u altijd mogen vergezellen.

Ik ben Thai quoc Nguyen, priesterstudent van het bisdom van Breda, oude-stagiair van uw parochie.
In de vreugde van de verrijzenis van de Heer zou ik graag met u mijn onzegbare vreugde delen: op 22 mei dit jaar zal Mgr. Liesen van het bisdom van Breda mij tot transeunt-diaken voor zijn bisdom wijden.

Lees meer....Periodieke giften voortaan zonder
notariële akte volledig aftrekbaar van de belastingen!

Omdat u jaarlijks geld aan de kerk geeft zou het misschien te overwegen zijn om uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een periodieke schenking (minimaal 5 jaar).

Met ingang van 2014 kan dit via een onderhandse akte en hoeft er geen notaris meer aan te pas te komen. Het voordeel een dergelijke akte is, dat de minimumgrens komt te vervallen. Uw schenking is dan volledig aftrekbaar.

Lees meer....